Nuacht

  1. Cruinniú Ginearálta Cinn Bliana 2022

    4 Meitheamh 2020

    Tionólfar Cruinniú Ginearálta Cinn Bliana na cuideachta COMHAR ar líne ar an Déardaoin 30 Meitheamh ar a 7.00 p.m. Tá sé de cheart ag gach comhalta freastal ar an gcruinniú seo agus páirt a ghlacadh ann. Más mian leat bheith i láthair, cur scéal chuig gno@comhar.ie agus seolfar nasc chugat.

    Tá na cuntais iniúchta don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2021 ar an suíomh anois. Beidh Tuairisc na Stiúrthóirí 2021/22 ar fáil anseo roimh ré. Tá cóip ar pháipéar le fáil ag gach comhalta, ach í a iarraidh ó oifig@comhar.ie nó ar an bhfón ag 01-675 1922.

Scoth na scríbhneoireachta

Cúrsaí reatha, cúrsaí litríochta, critic agus léirmheastóireacht á bplé gach mí san iris Comhar, i gcló agus ar líne.

Léigh Comhar

Is foilsitheoir é COMHAR atá ag plé le réimsí ilghnéitheacha de scríbhneoireacht na Gaeilge. Ardán is ea Comhar.ie chun teacht ar ár gcuid foilseachán agus ar na tionscadail éagsúla atá ar bun againn.

Tuilleadh eolais »

LeabhairCOMHAR

Bunaíodh an t-inphrionta foilsitheoireachta LeabhairCOMHAR athuair sa bhliain 2010 chun nualitríocht agus nuascríbhneoireacht na Gaeilge a fhorbairt, chomh maith le rogha den scoth de scríbhneoirí agus ábhair a chur ar fáil.

Leabhair is déanaí

Oscail

COMHARTaighde

Ríomhiris acadúil bhliantúil is ea COMHARTaighde agus í piarmheasta ag foireann scoláirí ó institiúidí in Éirinn agus thar lear. Foilsítear an tréimhseachán seo ar bhonn saor-rochtana trí mheán an idirlín.

Eagrán is déanaí

COMHARTaighde Eagrán 5

Eagrán 5 (2019) COMHARTaighde ar fáil anois!

Léigh

Portráidí na Scríbhneoirí Gaeilge

Cnuasach beo portráidí de scríbhneoirí comhaimseartha na Gaeilge atá in Portráidí na Scríbhneoirí Gaeilge, bunaithe ar shaothar ceannródaíoch Mháire Uí Mhaicín.

Foilsítear an cnuasach mar leabhar maisiúil lán-daite agus mar chartlann ilmheán ar líne. Tá 165 scríbhneoir sa chartlann reatha agus beifear ag cur leis seo de réir a chéile.

Rogha portráide

Micheal O'Siadhail

Micheal O'Siadhail

Féach

COMHARÓg

Iris liteartha agus ealaíne don aos óg é COMHARÓg. Saothair le daltaí iarbhunscoile atá le léamh san iris shnasta ildaite seo.

Eagráin is déanaí

Breathnaigh