Foireann

COMHAR & LeabhairCOMHAR

Feidhmeannach Gnó agus Riaracháin: Elly Shaw

R-phost: gno@comhar.ie

Feidhmeannach Foilsitheoireachta Leabhar: Caitríona Ó hAodhagáin

R-phost: leabhaircomhar@comhar.ie

Fón: +353 (0)1 675 1922

Comhar

Eagarthóir: Seán Tadhg Ó Gairbhí

R-phost: eagarthoir.irise@comhar.ie

Eagarthóir liteartha: Tristan Rosenstock

R-phost: eagarthoir.liteartha@comhar.ie

Dearthóir: Mark Wickham

R-phost: oifig@comhar.ie

COMHARTaighde

Eagarthóirí: An tOllamh Máirín Nic Eoin, An Dr Liam Mac Amhlaigh, An Dr Máirtín Coilféir

Comhairleoir deartha & teicniúil: Ronan Doherty

R-post: comhartaighde@comhar.ie

Portráidí na Scríbhneoirí Gaeilge

Eagarthóir: An Dr Liam Mac Amhlaigh

Feidhmeannaigh tionscadail: Elly Shaw & Caitríona Ó hAodhagáin

Comhairleoir deartha & teicniúil: Ronan Doherty

R-post: portraidi@comhar.ie

COMHARÓg

Eagarthóir: Áine Ní Ghlinn

Dearthóir: Mark Wickham

R-phost: comharog@comhar.ie

Bord Stiúrtha COMHAR

 • Cathal Goan (Cathaoirleach)
 • Róisín Adams
 • Cormac Breathnach
 • Charles Dillon
 • Liam Mac Amhlaigh
 • Órla Ní Chuilleanáin
 • Katie Ní Loingsigh
 • Muireann Ní Mhóráin
 • Paula Ní Shlatarra
 • Uaitéar Ó Ciaruáin
 • Fiachra Ó Marcaigh (Rúnaí cuideachta)