Foireann

COMHAR & LeabhairCOMHAR

Feidhmeannach Bainistíochta agus Gnó: Clare Coughlan

R-phost: gno@comhar.ie

Feidhmeannach Foilsitheoireachta: Jennifer Gorissen

R-phost: leabhaircomhar@comhar.ie

Fón: +353 (0)1 675 1922

Comhar

Eagarthóir: Seán Tadhg Ó Gairbhí

R-phost: eagarthoir.irise@comhar.ie

Eagarthóir liteartha: Tristan Rosenstock

R-phost: eagarthoir.liteartha@comhar.ie

Dearthóir: Mark Wickham

R-phost: oifig@comhar.ie

COMHARTaighde

Eagarthóirí: An Dr Caoimhín Mac Giolla Léith, Ar Dr Ríona Nic Congáil, An Dr Peadar Ó Muircheartaigh

Comhairleoir deartha & teicniúil: Ronan Doherty

R-post: comhartaighde@comhar.ie

Portráidí na Scríbhneoirí Gaeilge

Eagarthóir: An Dr Liam Mac Amhlaigh

Feidhmeannaigh tionscadail: Clare Coughlan & Jennifer Gorissen

Comhairleoir deartha & teicniúil: Ronan Doherty

R-post: portraidi@comhar.ie

Cló Léann na Gaeilge (CLÓ)

Institiúidí rannpháirteachta: Án Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath; Coláiste na hOllscoile, Corcaigh; Coláiste na Tríonóide, Ollscoil Átha Cliath; Coláiste Mhuire gan Smál, Luimneach; Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath; Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath; Ollscoil na hÉireann, Gaillimh; Ollscoil Luimnigh; Ollscoil Mhá Nuad; Ollscoil Notre Dame, Indiana; Ollscoil na Ríona, Béal Feirste; Ollscoil Uladh.

Grúpa maoirseachta: Charles Dillon, Liam Mac Amhlaigh, Marcas Mac Coinnigh, Sorcha Nic Lochlainn, Katie Ní Loingsigh, Síle Ní Mhurchú, Aengus Ó Fionnagáin, Liam Ó hAisibéil

R-post: clo@comhar.ie

COMHARÓg

Eagarthóir: Áine Ní Ghlinn

Dearthóir: Mark Wickham

R-phost: comharog@comhar.ie

Bord Stiúrtha COMHAR

  • Cathal Goan (Cathaoirleach)
  • Derek Ó Briain (Rúnaí Cuideachta)
  • Charles Dillon
  • Máire Harris
  • Liam Mac Amhlaigh
  • Katie Ní Loingsigh
  • Muireann Ní Mhóráin
  • Uaitéar Ó Ciaruáin
  • Seán Ó Cuirreáin