Foireann

COMHAR & LeabhairCOMHAR

Feidhmeannach Gnó agus Riaracháin: Elly Shaw

R-phost: gno@comhar.ie

Feidhmeannach Foilsitheoireachta Leabhar: Caitríona Ní Dhúnáin

R-phost: leabhaircomhar@comhar.ie

Fón: +353 (0)1 675 1922

Comhar

Eagarthóir: Seán Tadhg Ó Gairbhí

R-phost: eagarthoir.irise@comhar.ie

Eagarthóir liteartha: Tristan Rosenstock

R-phost: eagarthoir.liteartha@comhar.ie

Dearthóir: Mark Wickham

R-phost: oifig@comhar.ie

COMHARTaighde

Eagarthóirí: An tOllamh Máirín Nic Eoin, An Dr Liam Mac Amhlaigh, An Dr Máirtín Coilféir

Comhairleoir deartha & teicniúil: Ronan Doherty

R-post: comhartaighde@comhar.ie

Portráidí na Scríbhneoirí Gaeilge

Eagarthóir: An Dr Liam Mac Amhlaigh

Feidhmeannaigh tionscadail: Elly Shaw & Caitríona Ní Dhúnáin

Comhairleoir deartha & teicniúil: Ronan Doherty

R-post: portraidi@comhar.ie

COMHARÓg

Eagarthóir: Áine Ní Ghlinn

Dearthóir: Mark Wickham

R-phost: comharog@comhar.ie

Bord Stiúrtha COMHAR

  • Cathal Goan (Cathaoirleach)
  • Cormac Breathnach
  • Liam Mac Amhlaigh
  • Órla Ní Chuilleanáin
  • Katie Ní Loingsigh
  • Muireann Ní Mhóráin
  • Paula Ní Shlatarra
  • Uaitéar Ó Ciaruáin
  • Fiachra Ó Marcaigh (Rúnaí cuideachta)