Teagmháil

Is féidir dul i dteagmháil le foireann COMHAR ag na sonraí seo a leanas:

R-phost: oifig@comhar.ie

Guthán: 00-353-1-6751922

Post: COMHAR, 47 Sráid Harrington, Baile Átha Cliath 8.

Meáin shóisialta

Chomh maith leis sin, bí i dteagmháil linn ar na meáin shóisialta:

Twitter: @IrisComhar

IrisCOMHAR ar Facebook: facebook.com/IrisComhar

LeabhairCOMHAR ar Facebook: facebook.com/LeabhairComhar

Is féidir sonraí teagmhála ball foirne faoi leith a aimsiú ar leathanach na foirne.