Ráiteas Misin COMHAR

Is í an fhís atá ag Bord COMHAR do Comhar:

  • go mbeidh sí ina hiris barr feabhais a bheidh mar chéad rogha ag scríbhneoirí, scoláirí, léirmheastóirí agus léitheoirí na Gaeilge;
  • gur inti a fhoilseofar scoth na nualitríochta cruthaithí as Gaeilge, mar is dual di ó bunaíodh í sa bhliain 1942;
  • go mbeidh sí ina príomh-fhóram anailíse agus tráchtaireachta sa Ghaeilge ar imeachtaí an tsaoil in Éirinn agus i gcéin;
  • go mbeidh sí ina hardán a chothóidh smaoineamh agus díospóireacht, saoithiúlacht agus éigse na hÉireann i ngach réimse is suim do phobal léitheoirí atá ag iarraidh lón intinne; agus
  • go ndéanfaidh sí freastal ar shuim na léitheoirí i ngnéithe eile den saol comhaimseartha.