Am Amú

Am Amú

Údar
Éilis Neary
Maisitheoir
Éilis Neary
Praghas
€12.00
  • Sraith: An Saol Óg
  • Aoisghrúpa: Luathdhéagóirí & déagóirí óga, 11–14
  • ISBN: 978-1-7392551-4-5
  • Líon leathanach: 112
  • Bliain foilsithe: 2023
  • Scaip an leabhar seo

Maidir leis an leabhar

Ar fáil anois (20 Samhain).

Níl sna healaíona ach cur amú ama.
Leabhair? Ná bac leo.
Ceol? Caith as do cheann é.
Pictiúir? Ní fiú a dhath iad.


Tá na cráiteoirí sa tóir ar ealaíontóirí na cathrach agus iad meáite ar chiall a chur iontu; a luaithe is a chromann an t-aos dána ar an bhfíorobair, is fearr é.
Ach ní éireoidh Genius agus Juno as a gcuid ealaíne gan troid. Níl dúil ar bith acu i gcathair gan chruthaitheacht. Cuireann siad gach rud i mbaol le dán na n-ealaíontóirí a chur ar mhalairt slí ach an féidir leo gach duine a thabhairt slán ó chrúcaí na gcráiteoirí sula mbeidh sé ródhéanach?


Cleachtar stíl thurgnamhach sa scéal lánaicsin seo do dhéagóirí.

About the book

Now available (20 November).

The arts are only a waste of time.
Books? Forget about them.
Music? Get it out of your head.
Pictures? They’re abosutely useless.


The tormenters are on the hunt for the artists of the city and they are determined to make them see sense; the sooner the creative people start to do some real work, the better.
But Genius and Juno won’t give up their art without a fight. They have no interest in a city without creativity. They risk everything to change the fate of the artists but can they rescue everyone from the clutches of the tormenters before it’s too late?

An experimental style is practised in this action story for teenagers.

Údar

Éilis Neary

Éilis Neary

Iarrthóir PhD le Fiontar & Scoil na Gaeilge (OCBÁC) is ea Éilis Neary agus í i mbun taighde ar scríbhneoirí comhaimseartha na Gaeilge trí lionsa na sochtheangeolaíochta. Chaith sí seal mar bhainisteoir ar Aontas na Scríbhneoirí Gaeilge. Bhí sí lonnaithe i bPáras le tamall de bhlianta, áit ar bhronn l’Université Sorbonne-Nouvelle céim mháistreachta sa Léann Éireannach uirthi.

---

Éilis Neary is a PhD candidate with Fiontar & Scoil na Gaeilge (DCU) and is researching contemporary Irish-language writers through the lense of sociolinguistics. She spent some time as the manager of Aontas na Scríbhneoirí Gaeilge. She was based in Paris for a number of years, where the Université Sorbonne-Nouvelle awarded her with a Masters degree in Irish Studies.

Tuilleadh eolais

Maisitheoir

Éilis Neary

Éilis Neary

Iarrthóir PhD le Fiontar & Scoil na Gaeilge (OCBÁC) is ea Éilis Neary agus í i mbun taighde ar scríbhneoirí comhaimseartha na Gaeilge trí lionsa na sochtheangeolaíochta. Chaith sí seal mar bhainisteoir ar Aontas na Scríbhneoirí Gaeilge. Bhí sí lonnaithe i bPáras le tamall de bhlianta, áit ar bhronn l’Université Sorbonne-Nouvelle céim mháistreachta sa Léann Éireannach uirthi.

---

Éilis Neary is a PhD candidate with Fiontar & Scoil na Gaeilge (DCU) and is researching contemporary Irish-language writers through the lense of sociolinguistics. She spent some time as the manager of Aontas na Scríbhneoirí Gaeilge. She was based in Paris for a number of years, where the Université Sorbonne-Nouvelle awarded her with a Masters degree in Irish Studies.

Tuilleadh eolais

Seans gur spéis leat na teidil eile seo…