Léachtaí Uí Chadhain

Léachtaí Uí Chadhain

Eagarthóirí
Liam Mac Amhlaigh, Caoimhín Mac Giolla Léith
Praghas
€30.00
  • ISBN: 978-1-9162403-7-7
  • Líon leathanach: 704
  • Bliain foilsithe: 2020
  • Scaip an leabhar seo

Maidir leis an leabhar

Tuilleadh eolais ag clo.ie/ga/leabhair/leachtai-ui-chadhain/.

Cailleadh Máirtín Ó Cadhain (1906-1970), mórscríbhneoir an nuaphróis sa Ghaeilge, leathchéad bliain ó shin. Deich mbliana i ndiaidh a bháis, i 1980, cuireadh tús le sraith léachtaí bliantúla in ómós dó sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, sraith atá faoi lánseoil i gcónaí. Dírithe ar phobal na Gaeilge trí chéile a bhí Léachtaí Uí Chadhain ón gcéad lá, bíodh nach beag an chomaoin atá curtha ag an tsraith ar léann na Gaeilge ó shin. Dhá thrá a bhí le freastal ó thús: athléamha a sholáthar ar shaol agus ar shaothar an Chadhnaigh agus athmhachnamh a dhéanamh ar na mórcheisteanna cultúrtha, sóisialta agus polaitiúla a bhí ag déanamh scime dó ar feadh a shaoil. Sa mhórchnuasach seo de na léachtaí ar fad a tugadh go dtí seo aimseofar an flosc agus an faobhar, an cur agus an cúiteamh, an saibhreas agus an ghaois agus, go háirithe, an ilchineálacht chéadach chéanna ba dhual do scríbhinní Uí Chadhain féin riamh.

Seo é an chéad leabhar sa tsraith ‘Aistí Léannta’ de chuid an inphrionta, Cló Léann na Gaeilge (CLÓ).

About the book

More information on clo.ie/en/leabhair/leachtai-ui-chadhain/

The fiftieth anniversary of Máirtín Ó Cadhain (1906-1970), one of the great writers of modern prose in Irish, took place last year. Ten years after his death, in 1980, an annual lecture series was established in his memory in University College Dublin, a series that builds to this day. The Léachtaí Uí Chadhain series was aimed at the entire Irish community from the beginning and, since then, it has greatly contributed to Irish language scholarship. The lectures had two main focuses from the outset: to provide a re-reading of the life and works of Ó Cadhain and to examine cultural, social, and political questions that troubled the writer throughout his life. In this complete collection of the lectures given to date, you will find the zest and the sharpness, the back and forth, the richness and the wisdom and, especially, the same hundredfold diversity that is always to be found in Ó Cadhain’s work.

Tuilleadh eolais

Preasráiteas sheoladh Léachtaí Uí Chadhain

Eagarthóirí

Liam Mac Amhlaigh

Liam Mac Amhlaigh

Scoláire nualitríochta agus foclóireachta é an Dr Liam Mac Amhlaigh atá ina Ollamh Comhlach le Nua-Ghaeilge in Ollscoil Mhá Nuad. Tá mórán foilsithe aige sna réimsí spéise sin, idir leabhair agus ailt. É ina chomheagarthóir bunaidh ar an ríomhiris phiarmheasta acadúil COMHARTaighde (comhartaighde.ie), ina eagarthóir ar an gcartlann phórtráidí agus eolas beathaisnéise de bheoscríbhneoirí na Gaeilge, Portráidí na Scríbhneoirí Gaeilge (portraidi.ie), agus ina thionólaí ar an ngrúpa maoirseachta den inphrionta san fhoilsitheoireacht acadúil, Cló Léann na Gaeilge (clo.ie). Tá sé ag plé go leanúnach le dhá mhórshaothar: monagraf ar fhoclóireacht na Nua-Ghaeilge san fhichiú haois (a thiocfaidh sna sála ar a leabhar Foclóirí agus Foclóirithe na Gaeilge (2008), agus saothar critice ar fhilíocht Mhichael Davitt agus tionchar an nua-aoiseachais dhéanaigh ar fhilíocht na Gaeilge le seachtó bliain anuas. Is é Léachtaí Uí Chadhain an dara leabhar atá curtha in eagar aige le Caoimhín Mac Giolla Léith, ar lean ó Fill Arís: Oidhreacht Sheáin Uí Ríordáin (2012).

Tuilleadh eolais

Caoimhín Mac Giolla Léith

Caoimhín Mac Giolla Léith

Ollamh Comhlach é Caoimhín Mac Giolla Léith i Scoil na Gaeilge, an Léinn Cheiltigh agus an Bhéaloidis sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath. Tá neart foilsithe aige ar ghnéithe éagsúla de litríocht na Gaeilge ó na meánaoiseanna déanacha i leith. Is leis an nualitríocht is mó, áfach, a chaith sé a dhúthracht le blianta fada anois, an fhilíocht go háirithe. Foilseoidh Coiscéim cnuasach dá chuid aistí critice ar nuafhilíocht na Gaeilge, Raon na Geite, go luath. Taobh amuigh de chúrsaí litríochta, foilsíodh aistí iomadúla leis ar an ealaín chomhaimseartha thar na blianta, i mbreis agus dosaen teanga ar leith go dtí seo. Foilseofar monagraf dá chuid ar an ealaíontóir Afracach Meiriceánach Ellen Gallagher sa tsraith ‘Contemporary Painters’ de chuid Lund Humphries i bhfómhar na bliana 2021.

Tuilleadh eolais

Físeán

Seans gur spéis leat na teidil eile seo…