Eoghan Ó hAnluain: Creidim Fós agus aistí eile

Eoghan Ó hAnluain: Creidim Fós agus aistí eile

Eagarthóir
Éilis Ní Anluain
Praghas
€15.00
  • ISBN: 9780957159334
  • Líon leathanach: 347
  • Bliain foilsithe: 2013
  • Scaip an leabhar seo

Maidir leis an leabhar

Ocht n-aiste déag le Eoghan Ó hAnluain, ceann amháin acu ‘Creidim Fós’, i gcló anseo don chéad uair. An chuid a scríobhadh sna seachtóidí agus sna hochtóidí is in Comhar agus Scríobh a foilsíodh a bhformhór agus is mar chaibidil i leabhair a foilsíodh formhór na bpíosaí sna nóchaidí agus ó chasadh an chéid. Filltear sna haistí déanacha ar an triúr mórscríbhneoir a phléitear sna haistí tosaigh — An Cadhnach, An Direánach agus an Ríordánach. Cuir leo sin Seán Mac Mathúna, cúpla píosa ar fhilíocht an ochtú chéad déag — Merriman agus Mícheál Coimín, cúpla píosa ar Bhaile Átha Cliath — sa nualitríocht agus cuntas dírbheathaisnéiseach ar an iománaíocht — mar aon le aistí ginearálta ar an nuafhilíocht, go háirithe ar thréimhse Eoghain mar eagarthóir ar Comhar, agus tá agat príomhthéamaí a chuid scríbhneoireachta. Cnuasaithe anseo freisin tá dosaen léirmheas leis agus gearrscéal grinn.

About the book

Eighteen essays by Eoghan Ó hAnluain — one of them, 'Creidim Fós', in print here for the first time. His writing in the 70s and 80s was mainly published in Comhar and Scríobh and most of his work in the 90s and turn of the century was published as chapters in books. The later essays return to the three well-known writers that are discussed in his early work — Ó Cadhain, Ó Direáin and Ó Ríordáin. Add to that Seán Mac Mathúna, a few pieces of poetry from the 18th century — Merriman and Mícheál Coimín, a few pieces on Dublin — modern literature and an autobiographical account of hurling — as well as general essays on modern poetry, especially on the period when Eoghan was editor of Comhar, and there you have the main themes of his writing. Included here too are a dozen reviews that he wrote as well as a comic short story.

Eagarthóir

Éilis Ní Anluain

Scríbhneoir agus eagarthóir is ea Éilís Ní Anluain. Cáilíodh í le BA sa Ghaeilge agus sa Bhéaloideas le Gearmáinis agus Béarla, agus le MA sa Bhéaloideas. Bhí sí ina heagarthóir ar Aghaidheanna Fidil agus Púicíní le Muiris Mac Conghail (Sáirséal Ó Marcaigh, 2009) agus ar Creidim Fós agus Aistí Eile le Eoghan Ó hAnluain (LeabhairCOMHAR, 2013), chomh maith le ainm.ie ó 2014 ar aghaidh. Scríobh sí colúin do Beocheist i The Irish Times ó 2004 agus altanna don iris Comhar. Tá úrscéal, Filleann Seoirse (Leabhar Breac, 2011), foilsithe aici chomh maith.

Tuilleadh eolais

Seans gur spéis leat na teidil eile seo…