Máirín Nic Eoin

Is Ollamh Emeritus i gColáiste Phádraig, Droim Conrach/DCU í Máirín Nic Eoin.