Meadhbh Ní Eadhra

Tá cónaí ar Mheadhbh Ní Eadhra sa Spidéal, i gContae na Gaillimhe. Is é Faye an tríú leabhar do dhaoine óga atá foilsithe aici. Foilsíodh Rua i 2003 agus Fáinne Fí Fífí i 2008. Bhuaigh leagan den leabhar seo duais Oireachtais i 2016. Tá Meadhbh ar fáil chun cuairt a thabhairt ar scoileanna trí Scéim na Scríbhneoirí sna Scoileanna, atá á reáchtáil ag Poetry Ireland.

  1. Faye

    Faye

    Meadhbh Ní Eadhra

    €8.00