Tírdhreacha

Tírdhreacha

Údar
Colm Breathnach
Praghas
€12.00
  • Sraith: Téad na Filíochta
  • ISBN: 9780992731359
  • Bliain foilsithe: 2015
  • Scaip an leabhar seo

Maidir leis an leabhar

Sa leabhar seo, tá dánta nua agus rogha dánta as seacht gcinn de chnuasaigh, agus iad go léir tugtha le céile faoin dtéama "tírdhreacha". Sna dánta nua, téann idir sheanchas agus logainmneacha i gcion ar an tslí ina bhféachann an file ar an ndúthaigh ina dtarlaíonn dó a bheith. Tagann formhór na ndánta nua seo as tréimhsí taistil sa tSín agus sa tSlóivéin mar scríbhneoir cónaithe agus as tréimhsí saoire san Iodáil, sa Ghréig agus i gContae Mhaigh Eo. Sa rogha dánta, díríodh ar dhánta gur ghné thábhachtach díobh íomháineachas a eascraíonn go díreach as suíomh an dáin féin.

Réamhrá le Caoimhín Mac Giolla Léith

Ealaín le Pól Ó Colmáin

About the book

This book contains both new poems and poems selected from seven collections, and all of them brought together under the theme 'landscapes'. In the new poems, both lore and placenames affect the way the poet looks at the lands in which he happens to be. The majority of these new poems came from periods of travel in China and Slovenia as a witer-in-residence and from holidays in Italy, Greece and Co. Mayo. In the selected poems, poems have been chosen that have a main focus on imagery that comes directly from the location of the poem itself.

Introduction by Caoimhín Mac Giolla Léith

Artwork by Pól Ó Colmáin

Údar

Colm Breathnach

Colm Breathnach

In aice le Carraig Ruacháin, i gCo Chorcaí, a rugadh Colm. Bhain sé céim MA sa Nua-Ghaeilge amach faoin Ollamh Seán Ó Tuama i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh. D’oibrigh sé mar théarmeolaí agus rúnaí leis an gCoiste Téarmaíochta agus ina dhiaidh sin mar aistritheoir i Rannóg an Aistriúcháin. Bhí sé ina Phríomh-Aistritheoir Cúnta sa Rannóg nuair a ghlac sé le scor luath chun dul i mbun na scríbhneoireachta ar bhonn lánaimseartha. Bhuaigh Colm an phríomhdhuais filíochta i gcomórtais liteartha an Oireachtais ceithre huaire. Sa bhliain 1999, bhronn An Foras Cultúrtha Gael-Mheiriceánach ‘Duais an Bhuitléaraigh’ air. I gcomhpháirt leis an Dr Andrea Nic Thaidhg, dhein sé aistriúchán ar an úrscéal Katz und Maus le Günter Grass. Foilsíodh a chéad úrscéal, an saothar meitificsin Con Trick "An Bhalla Bháin", in 2009. D’fheidhmigh sé mar eagarthóir cúnta ar dhá eagrán de Innti i dteannta Michael Davitt agus ba é an chéad eagarthóir Gaeilge é ar Scoth na hÉigse/Best of Irish Poetry (Southword Editions). Foilsíodh Tírdhreacha, cnuasach filíochta leis in 2015 (LeabhairCOMHAR). Tá dánta le Colm aistrithe go hocht gcinn de theangacha lena n-áirítear éagrán Rómáinise den chnuasach An Fear Marbh.

Tuilleadh eolais

Seans gur spéis leat na teidil eile seo…