Filíocht na Man 

Sorcha de Brún 

Bádh é amuigh san áit inar bádh é.

Amuigh ar an gcarraig aonair, san uisce

San áit ina mbánn an t-uisce an charraig

CHÉANNA.

Bhí sé fliuch.

(É féin, a shrón, agus an Smugairle

Róin.)

Carraigeacha aonair a chosa,

Cadhan aonair a bhoid,

Homo Sapiens Eroticus na farraige.

Ag seasamh, ag seasamh suas sna tonnta,

Ag béiceach in

Ard a ghutha

Amuigh sa bhá.

Go dtí gur thit sé síos

Agus gur rith sé leis

Nach mbeadh sé ag rith go deo

Arís.

Tháinig sé le barr áthais sular bádh é.

(Tháinig mise chomh maith).

Agus ansin,

Thángthas air ar an dtráigh.

Ar an dtráigh fholamh nach raibh folamh níos

MÓ.

Ar an dtráigh nach raibh folamh

Choíche.

Ar an dtráigh a bhí lán de ghnáth

Dhaoine.

Toisc go bhfuil gaineamh uirthi,

Na mílte gráinní

BUÍ.

Taibhsíodh dom ansin

Agus mé thuas air suite

(Aiséirí ó mo chroí)

Gurbh éard a tharla ná gur

Éirigh a bhéal beag greamaithe

Nuair a bhí sé ag focail-scaoileadh,

É i lár ghabháil fhoinn.

Bhí sé i lár tráchtas Ph.

Dí.

Taighde ar an mbá i nGramadach na Gaeilge

Ar siúl aige

Nuair a d’imigh sé

Go Tóin POILL,

Nuair nach raibh sé in ann seasamh níos mó,

Nuair a d’iompaigh sé gan choinne lán-stró

Agus chas sé sa ghort riascúil

Béal FAOI.

Rinneamar é a adhlacadh inniu.

Shiúlamar an deich míle

Suas Bóthar an NÍ,

Go Ceann an Chreimthe.

Scaipeadh é ina dhuilleoga

Ag féachaint amach ar an mbá inar

Bádh é cheana.

Bhíomar marbh ag an teas,

Agus bhí an ghaoth ag séideadh aneas,

Agus faoin am a bhailíos liom abhaile

Arís go pras

Mise ag féachaint ar an teilifís sa seomra suite,

Nuair a thug mé smacfhéachaint go talamh síos

Cad a bhí tugtha isteach agam ANN

Ach a luaithrigh

Ar mo BHONN:

Mise ag féachaint ar an teilifís,

A chosa seisean nite,

Mo chosa mise scriosta.

Báite sa teilifís ar deireadh:

Mise, an tolg, agus an file.

(Cén fáth nach ndúirt sé liom go raibh sé

Chun é FÉIN a bhá?)

1 In ómós do Mhórphian Ó Deimhin.