Critic agus Léirmheastóireacht

Féach na hailt a foilsíodh sa rannóg 'Critic agus Léirmheastóireacht.' Taispeántar na hailt is déanaí ar dtús.

Lucht brionglóidí lae

Cé gurb uaigneach gairm an scríbhneora ar uairibh, go háirithe don té a scríobhann do phobal léite chomh teoranta le pobal na Gaeilge, ní gá di bheith clástrafóibeach, a deir Colm Ó Cellacháin

An Scríbhneoir agus an Grianghrafadóir

Agus an dara céim den togra Portráid na Scríbhneoirí Gaeilge le seoladh, cuireann an scríbhneoir Regina Uí Chollatáin agus an grianghrafadóir Lára Ní Mhaoláin síos ar an taithí a bhí acu beirt ag obair as lámha a chéile

Na Leabhair a Thug Sásamh Dúinn i mBliana…

Tá spléachadh anseo, ó fhilí, scríbhneoirí, iriseoirí, léirmheastóirí agus foilsitheoirí, ar na leabhair is mó a chuaigh i bhfeidhm orthu i mbliana. Iarradh ar gach duine dhá leabhar a roghnú, leabhar Gaeilge amháin ar a laghad.