Mórshiúl Beag  

Paddy Mhéime Ó Súilleabháin

Bhí mórshiúl beag ag taisteal chuig

Níorbh fhios dom fós go dtí,

Gan mothú tada ar fhad an bhealaigh

Ach ciúineas buan ’s scíth.

Bhí fir ’s mná in umhlaíocht ghrá

Ag siúl le m’ais sa tslí,

Gan mise cinnte an rabhthas sínte

Ná fiú an chúis a bhí.

Gan éan le clos ná fuaim aon ghuth

Ach suaimhneas ait im’ chroí,

Mé bheith mar ghiall gan fios mo thriall

Nárbh aisteach dhomsa an chaoi.

Ansin bhí stad ach níorbh ’in a bhfad

Gur ísligh an léargas síos,

Ag maolú pianta an tsaothair spíonta

A thuill dhom an áit a bhíos.