Cúirt an Mheán Oíche

Cúirt an Mheán Oíche

Údar
Celia de Fréine
Eagarthóir
Fidelma Ní Ghallchobhair
Praghas
€12.00
  • Sraith: Doras Feasa
  • ISBN: 9780993494673
  • Líon leathanach: 136
  • Bliain foilsithe: 2017
  • Scaip an leabhar seo

Maidir leis an leabhar

Rinne Celia de Fréine cóiriú drámata agus aistriúchán Béarla ar dhán Merriman in 1982 agus léirigh an Dublin Shakespeare Society é in 1982 agus arís in 2007. Ar iarratas ó Aisteoirí Bulfin in 2014, d’fhill sí ar bhuntéacs Merriman agus leag sí amach é de réir a cóirithe féin ó 1982. Chuir sí uimhreacha na línte isteach mar áis don léitheoir, agus rinne cóirithe beaga anseo is ansiúd.

Rinne Fidelma Ní Ghallchobhair eagarthóireacht éadrom ar an script agus é mar aidhm aici go mbeadh aisteoirí an lae inniu in ann an oiread agus ab fhéidir de a thuiscint uathu féin. Le maolú ar an dúshlán a bhaineann le go leor de na focail agus nathanna i dtéacs fileata Merriman, chuir sí gluais ar chúl na scripte mar áis don chompántas dá léiriú in 2015. Bhain na haisteoirí an-earraíocht as an ngluais agus an dráma á chleachtadh. Ar an ábhar sin, mheas de Fréine agus Ní Ghallchobhair go mb’fhiú an script seo a fhoilsiú sa chaoi go mbeadh deis ag cumainn eile tabhairt faoin dráma éachtach seo.

“Thriailfeadh leagan drámata de Chúirt An Mheán Oíche údar maith agus i gcaitheamh na mblianta tá iarrachtaí déanta i mBéarla agus i nGaeilge ar a leithéid a chur ar an stáitse agus ar an teilifís… Nuair a chuir Celia de Fréine leagan drámata i mBéarla den dán ar fáil cheap sí seift chun an deacracht seo a shárú… Tá an leagan amach seo curtha ar bhuntéacs Gaeilge Mherriman anois ag Celia agus is é atá sa bhfoilseachán seo. Fairis sin, tá nótaí mínithe tuisceanacha curtha leis anseo ag Fidelma Ní Ghallchobhair a chabhróidh go háirithe le haisteoirí agus léiritheoirí nach mbeadh taithíoch ar dhul i ngleic le téacs fileata Gaeilge ón ochtú haois déag. Tá comaoin nach beag curtha ag Celia de Fréine agus ag Fidelma Ní Ghallchobhair ar chultúr liteartha na Gaeilge san aois seo agus buanú breise déanta ar an éacht fileata a dhein Brian Merriman dhá chéad is daichead nach mór ó shin.”

- Liam P. Ó Murchú, An Brollach

About the book

Celia de Fréine created a dramatic adaptation and English translation of Merriman's poem in 1982 and the Dublin Shakespeare Society produced it in 1982 and again in 2007. On request from Aisteoirí Bulfin in 2014, she returned to Merriman's original text and she laid it out in accordance with her own adaptation fron 1982. She added line numbers as a resource for the reader and she made additional changes here and there.

Fidelma Ní Ghallchobhair lightly edited the script with the aim of helping today's actors to understand as much as possible of the text themselves. To reduce the challenge that many of the words and phrases bring in Merriman's poetic text, she added a glossary at the end of the script as a resource for the theatre company producing it in 2015. The actors made great use of the glossary while practising the play. Therefore, de Fréine and Ní Ghallchobhair decided it would be worth publishing this script so that other drama groups could take on this epic drama.

Údar

Celia de Fréine

Celia de Fréine

Scríobhann Celia de Fréine in iliomad seánraí i nGaeilge agus i mBéarla. I measc na ngradam atá buaite aici dá cuid filíochta tá Duais Patrick Kavanagh (1994) agus Gradam Litríochta Chló Iar-Chonnacht (2004). Deich gcnuasach atá i gcló aici go dtí seo. Tá go leor duaiseanna Oireachtais buaite ag a cuid drámaí mar aon le duaiseanna dá scripteanna scannán agus teilifíse sa tír seo agus i Meiriceá. Bhuaigh Ceannródaí, a beathaisnéis de Luíse Ghabhánach Ní Dhufaigh, Duais Leabhar Taighde na Bliana de chuid ACIS (2019) agus ainmníodh í ar an ngearrliosta do Dhuais Leabhar Gaeilge, An Post Irish Book Awards (2018) agus do Ghradam Uí Shuilleabháin (2019). Ainmníodh Cur i gCéill, an chéad choirscéinséir óna peann, ar ghearrliosta Dhuais Love Leabhar Gaeilge, An Post Irish Book Awards (2020). Ainmníodh An Dara Rogha, a húrscéal tuairimeach don aos óg, ar ghearrliosta Dhuais Love Leabhar Gaeilge, An Post Irish Book Awards (2022). In 2022 d’fhoilsigh LeabhairCOMHAR a rogha dánta mar aon le dánta nua sa saothar Aoi ag Bord na Teanga.

Tuilleadh eolais

Eagarthóir

Fidelma Ní Ghallchobhair

Céimí de chuid OÉG is ea Fidelma Ní Ghallchobhair. Oileadh í mar eagarthóir in An Gúm agus, ina dhiaidh sin, chuaigh sí le hobair na téarmeolaíochta in oifig an Choiste Téarmaíochta, áit a ndearna sí obair ar théarmaí drámaíochta mar chuid de bhailiúchán nua téarmaíochta i réimse na n-ealaíon (féach Téarmaí Ealaíon in www.tearma.ie).

Mar eagarthóir gairmiúil, déanann sí obair eagarthóireachta d’fhoilsitheoirí éagsúla na laethanta seo. Tá go leor taithí aici i réimse na drámaíochta chomh maith ó na 1970idí anonn – mar aisteoir, mar léiritheoir, mar chóiritheoir scripte, mar eagarthóir scripte, agus mar scríbhneoir i gcomhthéacs Drámaíocht san Oideachas.

Tuilleadh eolais

Seans gur spéis leat na teidil eile seo…