Siún Ní Dhuinn

Léachtóir le Gaeilge í Siún Ní Dhuinn i Roinn Froebel, Ollscoil Mhá Nuad. Is as Dún Dealgan, Contae Lú ó dhúchas di. Eagarthóir An Ghaeilge i gCéin: Pobal agus Féiniúlacht Idirnáisiúnta (2011), colúnaí míosúil le Nós Mag agus a suíomh gréasáin dátheangach As an Nua bunaithe aici i mbliana. Tá sainspéis aici i scríbhinní Bhriain Uí Nualláin agus san iriseoireacht chomhaimseartha.