Ceannaigh an iris

Díoltar Comhar sna siopaí seo thíos. Beimid ag cur leis an liosta seo an t-am ar fad.

 • An Siopa Leabhar, Sráid Fhearchair, BÁC 2
 • Hodges Figgis, BÁC
 • Siopa leabhar Choláiste na Tríonóide, BÁC
 • Siopa leabhar Choláiste na hOllscoile, BÁC
 • Siopa Hodges Figgis, Sráid Dásain, BÁC & DCU
 • Gaelchultúr, Sráid an Chláir, BÁC
 • Books Upstairs, Sráid D'Olier, BÁC
 • Charlie Byrnes, Gaillimh
 • Siopa na hOllscoile, OÉ Gaillimh
 • Siopa Aontas na Mac Léinn, Maigh Nuad
 • An Stad, Áras na Mac Léinn, UCC, Corcaigh
 • Gael-Taca, Cé Uí Shúilleabháin, Corcaigh
 • Conradh na Gaeilge, 18 Sráid Thomáis, Luimneach
 • An Ceathrú Póilí, Béal Feirste
 • Litríocht.com
 • Oideas Gael (Meitheamh-Lúnasa)

Eason: Siopaí ar fud na tíre:

 • Eason, Baile Bhlainséir, BÁC 15
 • Eason, Sráid Nassau, BÁC 2
 • Eason, Gleann na Life, BÁC 22
 • Eason, Sráid Uí Chonaill, BÁC 1
 • Eason, Stáisiún Uí Chonghaile, BÁC 1
 • Eason, Clarehall, BÁC 17
 • Morning & Evening, Ráth Garbh, BÁC 6
 • Eason, Dún Laoghaire, BÁC
 • Eason, Baile Brigín, BÁC
 • Eason, An tSráid Mhór, An Cabhán
 • Eason, Trá Lí, Ciarraí
 • Eason, Droichead Nua, Cill Dara
 • Eason, Maigh Nuad, Cill Dara
 • Eason, An tInbhear Mór, Cill Mhantáin
 • Londis, Eachroim, Cill Mhantáin
 • O'Connors, Inis, An Clár
 • Whelan's, Cill Dalua, An Clár
 • McLoughneys, Sionainn, An Clár
 • Eason, Dúglas, Corcaigh
 • Eason, Sráid Phádraig,Corcaigh
 • Eason, Rinn Mhachan, Corcaigh
 • Eason, Wilton, Corcaigh
 • Eason, Sráid na Siopaí, Gaillimh
 • Eason, Bóthar Áth Cinn, Gaillimh
 • Eason, Baile Átha Luain, An Iarmhí
 • Eason, Portlaoise, Laois
 • Eason, Sráid Uí Chonaill, Luimneach
 • Eason Special, Sráid Uí Chonaill, Luimneach
 • Eason, Bealach na Páirce, Luimneach
 • Eason, Béal an Átha, Maigh Eo
 • A&M NewsAgents, Ceanannas, An Mhí
 • Eason Supervalu, Muineachán
 • Eason, Dún Garbhán, Port Láirge
 • Eason (Conways), Sligeach
 • Eason, An tAonach, Tiobráid Árann
 • Eason, Durlas, Tiobráid Árann
 • Foley's Spar, An tAonach, Tiobráid Árann
 • Sampson, An Chathair, Tiobráid Áran