Ceannaigh an iris

Díoltar Comhar sna siopaí seo thíos. Beimid ag cur leis an liosta seo an t-am ar fad.

 • An Siopa Leabhar, Sráid Fhearchair, BÁC 2
 • Hodges Figgis, BÁC
 • Siopa leabhar Choláiste na Tríonóide, BÁC
 • Siopa leabhar Choláiste na hOllscoile, BÁC
 • Siopa Hodges Figgis, Sráid Dásain, BÁC & DCU
 • Gaelchultúr, Sráid an Chláir, BÁC
 • Books Upstairs, Sráid D'Olier, BÁC
 • Charlie Byrnes, Gaillimh
 • Siopa na hOllscoile, OÉ Gaillimh
 • Siopa Aontas na Mac Léinn, Maigh Nuad
 • An Stad, Áras na Mac Léinn, UCC, Corcaigh
 • Gael-Taca, Cé Uí Shúilleabháin, Corcaigh
 • Conradh na Gaeilge, 18 Sráid Thomáis, Luimneach
 • An Ceathrú Póilí, Béal Feirste
 • Litríocht.com
 • Oideas Gael (Meitheamh-Lúnasa)

Eason: Siopaí ar fud na tíre:

 • Eason, Baile Bhlainséir, BÁC 15
 • Eason, Sráid Nassau, BÁC 2
 • Eason, Gleann na Life, BÁC 22
 • Eason, Sráid Uí Chonaill, BÁC 1
 • Eason, Stáisiún Uí Chonghaile, BÁC 1
 • Eason, Clarehall, BÁC 17
 • Morning & Evening, Ráth Garbh, BÁC 6
 • Eason, Dún Laoghaire, BÁC
 • Eason, Baile Brigín, BÁC
 • Eason, An tSráid Mhór, An Cabhán
 • Eason, Trá Lí, Co Chiarraí
 • Eason, Droichead Nua, Co Chill Dara
 • Eason, Maigh Nuad, Co Chill Dara
 • Eason, An tInbhear Mór, Co Chill Mhantáin
 • Londis, Eachroim, Co Chill Mhantáin
 • O'Connors, Inis, An Clár
 • Whelan's, Cill Dalua, An Clár
 • McLoughneys, Sionainn, An Clár
 • Eason, Dúglas, Co Chorcaigh
 • Eason, Sráid Phádraig, Cathair Chorcaí
 • Eason, Rinn Mhachan, Corcaigh
 • Eason, Wilton, Co Chorcaí
 • Eason, Sráid na Siopaí, Cathair na Gaillimhe
 • Eason, Bóthar Áth Cinn, Cathair na Gaillimhe
 • Eason, Baile Átha Luain, Co na hIarmhí
 • Eason, Portlaoise, Co Laoise
 • Eason, Sráid Uí Chonaill, Cathair Luimnigh
 • Eason Special, Sráid Uí Chonaill, Cathair Luimnigh
 • Eason, Bealach na Páirce, Co Luimnigh
 • Eason, Béal an Átha, Co Mhaigh Eo
 • A&M NewsAgents, Ceanannas, Co na Mí
 • Eason Supervalu, Muineachán
 • Eason, Dún Garbhán, Co Phort Láirge
 • Eason (Conways), Sligeach
 • Eason, An tAonach, Co Thiobráid Árann
 • Eason, Durlas, Co Thiobráid Árann
 • Foley's Spar, An tAonach, Co Thiobráid Árann
 • Sampson, An Chathair, Tiobráid Árann