Laoithe Cumainn

Cathal Ó Searcaigh
Laoithe Cumainn

A ógánaigh an órfhoilt bhúidhe...

i.

A ógánaigh an órfhoilt bhuidhe

a mbíodh lí na gréine i do ghruaidh,

ba tú is túisce a spreag mo dhúil

is a chuir mé ag déanamh uabhair.

Chuir mé dúil i do leiceann bhláith

is i ngach ball de do cholainn álainn

is thug mé buannaíocht duit i ndán

nuair a chan mé d’áilleacht is d’intinn ghrinn.

An óige fhionn is broid na colainne

a chuireann fíoch ar fud na féithe.

Scéimh nach maireann a mheallann mé,

an luisne dhiaga i gcorp na cré.

ii.

Ar do shonsa, a chumainn ghil-óig,

rachainn thar gach cuing agus teorainn;

masla clainne, míchlú na ndaoine,

aon ní ach a bheith i do bhaclainn.

Is ní ag déanamh imní a bheinn

faoi mhairgí móra an tsaoil,

faoi chogadh agus chreach, ghorta agus phláigh,

agus mé leatsa i bhfuil agus i bhfeoil.

Is cé nach bhfuil buaine ar bith

i scéimh na hóige, ina luisne ná a haoibh,

níl casadh gréine, níl éirí gealaí,

nach móróinn d’aghaidh is d’intinn chaomh.

Umhla agus dílse tugaim duitse, a chroí,

dílse na colainne, gach ball agus géag.

Tusa a rialaíonn mo cheann is mo chéadfaí,

leatsa na críocha seo anois is go héag.

Is tusa an tiarna dár dual domh géilleadh,

laoch na leapa, mo ghaiscíoch is mo bhile;

Ó m’uile chroí, bheirim duitse mo sheirbhís,

Is bhéarfaidh, a ghile, a thréan oiread uile.

Tusa amháin atá i dteideal mo ghrá,

a thiarna na seirce, a phrionsa na bpóg;

agatsa atá an barántas anois is go brách

ar chneas, ar chnámh agus ar chorróg.

vii.

Umhla agus dílse tugaim duitse, a chroí,

dílse na colainne, gach ball agus géag.

Tusa a rialaíonn mo cheann is mo chéadfaí,

leatsa na críocha seo anois is go héag.

Is tusa an tiarna dár dual domh géilleadh,

laoch na leapa, mo ghaiscíoch is mo bhile;

Ó m’uile chroí, bheirim duitse mo sheirbhís,

Is bhéarfaidh, a ghile, a thréan oiread uile.

Tusa amháin atá i dteideal mo ghrá,

a thiarna na seirce, a phrionsa na bpóg;

agatsa atá an barántas anois is go brách

ar chneas, ar chnámh agus ar chorróg.

Cathal Ó Searcaigh

Is file agus scríbhneoir é Cathal Ó Searcaigh