Scrúdú Cainte 2020: an modh coinníollach

Ceist:

Dá mbeifeá i d’Aire Oideachais,
cad é mar a chuirfeá an teanga labhartha chun cinn?

Freagraí molta:

bhainfinn Peig den chúrsa (1 mharc)

d’éascóinn rialacha na díolúine (5 mharc)

thabharfainn 100% d’achan duine
sa scrúdú cainte

(lánmharcanna)

Is scríbhneoir é Philip Cummings