An phaindéim agus an stát aonteangach

John Walsh
An phaindéim agus an stát aonteangach

rollingnews.ie

Is léir ó thús na géarchéime sa tsláinte phoiblí nach gcuimhnítear ar an nGaeilge go dtí go mbíonn sé ródhéanach, a deir John Walsh

Sa Mhárta agus paindéim Covid-19 i dtús a leata, thug Comhairle na hEorpa foláireamh nach raibh eolas sláinte poiblí faoin gcoróinvíreas á scaipeadh ar bhonn córasach ag na húdaráis i mionteangacha na Mór-Roinne. Dúirt an Chomhairle – atá freagrach as an gCairt Eorpach do Theangacha Réigiúnda agus Mionlaigh – go raibh sé tugtha faoi ndeara aici nach raibh eolas, treoracha ná moltaí faoin gcoróinvíreas á roinnt i gcónaí i dteangacha nach teangacha oifigiúla na mballstát iad. Mheabhraigh an Chomhairle do na stáit a bhfuil an Chairt daingnithe acu gur dualgas is ea é freastal ar na teangacha mionlaigh i gcásanna mar seo.

Fonn léitheoireachta ort?

Ní mór síntiús a bheith agat leis an alt seo a léamh.

Tá síntiús agam!

Lean an nasc chun síniú isteach — tabharfar ar ais chuig an alt seo tú.

Má bhí cuntas agat ar sheansuíomh gréasáin Comhar is féidir síniú isteach leis an seoladh ríomhphoist céanna ach pasfhocal nua a shocrú duit féin ar dtús anseo. Má bhíonn aon cheist agat is féidir teagmháil a dhéanamh linn ag oifig@comhar.ie.

Sínigh isteach

Ba mhaith liom síntiús a fháil

Faigh scoth na scríbhneoireachta gach mí, i gcló agus ar líne. Agus roghanna éagsúla ar fáil tá síntiús ann duit!

Ceannaigh síntiús
John Walsh

Léachtóir le Gaeilge i gColáiste na nDán, na nEolaíochtaí Sóisialta agus an Léinn Cheiltigh, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, is ea an Dr John Walsh.