Dúiseacht le Dúthracht le Breacadh an Lae 

Áine Ní Ghlinn

In ómós do Mhícheál Ó Muircheartaigh a luaigh manna seo a sheanmháthar ar an Late Late Show, Márta 2020

Sleamhnaíonn na laethanta isteach is amach as a chéile

gan lipéad Luain ná Aoine is ní fheadarsa an é inniu nó

amárach é.

Gléasaim mé féin le dul ar Zoom, le dul ar shiúlóid dhá

chiliméadar ón teach. Gléasaim mé féin le leithscéal a

thabhairt dom féin gléasadh.

Ní fada go mbeidh mé do mo ghléasadh féin chun an

bruscar a chur amach nó chun comhrá a bheith agam liom

féin sa scáthán.

Siúlaim ó sheomra go seomra. Tarraingím chugam leabhar

ón tseilf. Sílim go n-aithním teideal nó údar ach ní fheadar

ar léigh mé riamh é.

Cluthraím sa seomra suí. Casaim leathanach i ndiaidh

leathanaigh. Siar arís go’n tús gan tuairim agam cad atá léite

agam. Caithim uaim an leabhar.

Neadaím os comhair an ríomhaire. Tá dán ansin áit éigin ach

go bhfuil na focail reoite ina gcnapán scaoill sa bhearna sin idir

bun na scamhóg is barr an bhoilg.

Análaím. Isteach. Amach. Arís. Níos doimhne. Análú go bun

scamhóige. Arís is arís eile nó go leánn an cnapán oighir, nó go

dtosaíonn na focail ag éalú.

Sileann siad. Sleamhnaíonn. Ansin pléascann siad amach ina

n-aibhneacha scaoill. Réabann ina dtonnta, ina bhfarraigí, ina

maidhmeanna móra scaoill.

Titim. Luím ar ghrinneall an tseomra. Deasc is ríomhaire ar snámh os mo chionn. Seolann leabhar tharam. Peann ina chrann seoil air.

Crochta uaidh aithním leathdhán ón lá inné.

Mo scamhóga á bplúchadh ag an rabharta focal. Iad do mo

thachtadh, do mo mhúchadh. An é seo deireadh an bhóthair?

Deireadh aistir? Ach …

Ach fan. Leánn mo dhá chos isteach ina chéile. Airím borradh

aisteach faoi mo dhá lámh. Iompaíonn ina n-eití. Osclaíonn

geolbhaigh in áit mo dhá chluas.

Mé anois im’ mhúrúch tí. Ag análú is ag snámh isteach is amach idir cathaoireacha is boird. Greadaim m’eireaball lannach.

Ceiliúraim mo chlaochlú.

Osclaím mo gheolbhaigh. Séidim bolgáin i dtreo na síleála. Sínim m’eití is tugaim aghaidh le dúthracht is le dóchas ar bhreacadh an lae.

Áine Ní Ghlinn

Léachtóir, iriseoir agus scríbhneoir í Áine Ní Ghlinn.