An tAifreann Gearr

Guinevere Barlow

Athair, Mac, Spiorad Naomh
Agus leat féin
Déan trócaire orainn

Molaimid, móraimid, adhraimid
Soiscéal de réir…
Naofa, naofa, naofa

Hósanna sna hArda
Glacaigí, Ithigí, Ólaigí
Peacaí an domhain

Buíochas le Dia.