An prós cruthaitheach agus an éicichritic

Máirín Nic Eoin
An prós cruthaitheach agus an éicichritic

Ceist arbh fhiú í a scrúdú go mion is ea an gaol idir feasacht teanga agus chultúir agus feasacht timpeallachta i gcoitinne in Éirinn, a deir Máirín Nic Eoin

I bhfianaise thromchúis na ndúshlán éiceolaíochta domhanda atá aitheanta ag eolaithe le blianta beaga anuas, ní haon iontas go mbeadh ceisteanna éiceolaíochta lárnach i gcuid mhaith den litríocht chomhaimseartha ná go mbeadh an éicichritic ar cheann de na réimsí critice liteartha is mó atá tar éis teacht chun cinn go hidirnáisiúnta le tríocha bliain anuas. Tá an gort critice seo ag bailiú nirt sa Léann Éireannach freisin (mar shampla: Cusick 2010; Müller & Pusse 2017; Flannery 2015; Cronin 2017, 2020; Conan & Coulouma 2019; Kelly & Ó Corragáin 2020) agus tá scoláirí litríochta tar éis comaoin a chur ar an bhfearann taighde le mionléamha ar théacsanna ar leith, ar shaothair údar ar leith agus ar théamaí agus ar mhóitífeanna a bhaineann leis an nádúr sa traidisiún liteartha.

Fonn léitheoireachta ort?

Ní mór síntiús a bheith agat leis an alt seo a léamh.

Tá síntiús agam!

Lean an nasc chun síniú isteach — tabharfar ar ais chuig an alt seo tú.

Má bhí cuntas agat ar sheansuíomh gréasáin Comhar is féidir síniú isteach leis an seoladh ríomhphoist céanna ach pasfhocal nua a shocrú duit féin ar dtús anseo. Má bhíonn aon cheist agat is féidir teagmháil a dhéanamh linn ag oifig@comhar.ie.

Sínigh isteach

Ba mhaith liom síntiús a fháil

Faigh scoth na scríbhneoireachta gach mí, i gcló agus ar líne. Agus roghanna éagsúla ar fáil tá síntiús ann duit!

Ceannaigh síntiús
Máirín Nic Eoin

Is Ollamh Emeritus i gColáiste Phádraig, Droim Conrach/DCU í Máirín Nic Eoin.