Meán Fómhair 2021

Imleabhar 81 Uimhir 9 Iml. 81 Uimh. 9 81 (9)

‘Comhshaol atá sa saol seo’

Tá Sinéad Mercier ina léachtóir le Dlí agus an Comhshaol agus ina taighdeoir dochtúireachta i gColáiste na hOllscoile BÁC. Labhair Anna Heussaff léi faoi chuid de chruacheisteanna na géarchéime ina bhfuilimid.

Slánú na beatha, slánú na teanga

An dlúthcheangal idir an ghéarchéim éiceolaíochta agus géarchéim na Gaeilge a bhí mar théama ag dhá ócáid ar líne a d’eagraigh Teacht Aniar i mí Feabhra 2021. Tá sleachta ón gcaint a thug an tOllamh Michael Cronin, bunaithe ar a leabhar ‘An Ghaeilge agus an Éiceolaíocht/Irish and Ecology’FÁS 2019), curtha in eagar do Comhar le caoinchead an údair