Eiseamláir éiceaphobal Chloch Shiurdáin 

Eiseamláir éiceaphobal Chloch Shiurdáin 

Eoin Campbell/justmultimedia.com

Agus práinn agus castacht cheist na géarchéime aeráide ag éirí níos soiléire, táthar ag glacadh leis faoi dheireadh gur ceist shóisialta í, a deir Peadar Kirby

Thug príomhchomhairleoir eolaíoch rialtas na Breataine, Patrick Vallance, freagra suimiúil ar thuarascáil an Phainéil Idir-Rialtasaigh ar an Athrú Aeráide (IPCC) a foilsíodh mí Lúnasa. Dúirt sé go gciallaíonn sé ‘claochlú na sochaí ag gach leibhéal’ ag roinnt cur chuige chun ‘cosán soiléir a leagan amach uaidh seo go sochaí saor ó astaíochtaí’. An mhí roimhe sin, shínigh an tUachtarán Ó hUigínn an Bille um Ghníomhú Aeráide agus um Fhorbairt Ísealcharbóin (Leasú), 2021, ina dhlí agus admhaíonn teideal an achta sin an pointe ceannann céanna, gur gá samhail nua forbartha (‘forbairt ísealcharbóin’) má táimid chun todhchaí inmharthana a bhaint amach.

Fonn léitheoireachta ort?

Ní mór síntiús a bheith agat leis an alt seo a léamh.

Tá síntiús agam!

Lean an nasc chun síniú isteach — tabharfar ar ais chuig an alt seo tú.

Má bhí cuntas agat ar sheansuíomh gréasáin Comhar is féidir síniú isteach leis an seoladh ríomhphoist céanna ach pasfhocal nua a shocrú duit féin ar dtús anseo. Má bhíonn aon cheist agat is féidir teagmháil a dhéanamh linn ag oifig@comhar.ie.

Sínigh isteach

Ba mhaith liom síntiús a fháil

Faigh scoth na scríbhneoireachta gach mí, i gcló agus ar líne. Agus roghanna éagsúla ar fáil tá síntiús ann duit!

Ceannaigh síntiús