Liam Mac Amhlaigh

Scoláire nualitríochta agus foclóireachta é an Dr Liam Mac Amhlaigh atá ina léachtóir le litríocht agus teanga na Gaeilge in Ollscoil Mhá Nuad. Tá mórán foilsithe aige sna réimsí spéise sin, idir leabhair agus ailt. É ina chomheagarthóir bunaidh ar an ríomhiris phiarmheasta acadúil COMHARTaighde (comhartaighde.ie), ina eagarthóir ar an gcartlann phórtráidí agus eolas beathaisnéise de bheoscríbhneoirí na Gaeilge, Portráidí na Scríbhneoirí Gaeilge (portraidi.ie), agus ina thionólaí ar an ngrúpa maoirseachta den inphrionta nua san fhoilsitheoireacht acadúil, Cló Léann na Gaeilge (clo.ie). Tá sé ag plé go leanúnach le dhá mhórshaothar: monagraf ar fhoclóireacht na Nua-Ghaeilge san fhichiú haois (a thiocfaidh sna sála ar a leabhar Foclóirí agus Foclóirithe na Gaeilge (2008), agus saothar critice ar fhilíocht Mhichael Davitt agus tionchar an nua-aoiseachais dhéanaigh ar fhilíocht na Gaeilge le seachtó bliain anuas. Is é Léachtaí Uí Chadhain an dara leabhar atá curtha in eagar aige le Caoimhín Mac Giolla Léith, ar lean ó Fill Arís: Oidhreacht Sheáin Uí Ríordáin (2012).

Ailt in Comhar (3)