Léirmheas

Liosta na n-alt ar fad a bhfuil an topaic 'Léirmheas' luaite leo.

LÉIRMHEAS

An Bhrachlainn Mhór

le Tomás Ó Flaithearta

Éamon Ó Ciosáin (eag)

LÉIRMHEAS: Luke Callinan

Clóitear é...

I sliocht as a leabhar nua ‘Titley’, déanann Máirtín Coilféir scagadh ar an teannas i saothar an údair idir an magadh agus an dáiríre, an eitic agus saoirse na samhlaíochta