Inis Mara

Inis Mara

Údar
Tristan Rosenstock
Maisitheoir
Mark Wickham
Praghas
€12.00
  • Sraith: An Saol Óg
  • Aoisghrúpa: 10–14
  • ISBN: 978-1-9196013-9-7
  • Líon leathanach: 82
  • Bliain foilsithe: 2023
  • Scaip an leabhar seo

Maidir leis an leabhar

- Rogha do Lá Domhanda na Leabhar 2024

- Gearrliosta Ghradam Réics Carló 2023

Bhí saol breá ag muintir Inis Mara agus bhí gach duine sona sásta. Ach nuair a cheaptar an Santóir mar cheannaire, téann gach rud in olcas agus milleann sé an t-oileán álainn le haer salach. Tá cailín cróga ar an oileán a spreagann gach duine chun seasamh a thógáil agus beartaíonn Éabha a dícheall a dhéanamh chun an Santóir a stopadh.

Scéal comhaimseartha eachtraíochta atá anseo a bhaineann le cúrsaí athrú aeráide, leis an tábhacht a bhaineann le bheith ag comhoibriú le daoine eile, agus le tábhacht na fírinne. Bainfidh léitheoirí óga agus aosta taitneamh agus tairbhe as eachtraí Éabha agus í ag iarraidh a pobal a thabhairt slán ón gceannaire cam atá ag milleadh an oileáin. Agus meabhraíonn an scéal dúinn arís is arís eile gur ar scáth a chéile a mhaireann na daoine.

“Scéal tráthúil, taitneamhach agus spreagúil ... le teachtaireachtaí a théann i bhfeidhm go mór ar an léitheoir.”

– Áine-Máire Ní Cheallaigh, Stiúrthóir, Baile Átha Cliath UNESCO Cathair Litríochta

About the book

- Chosen for World Book Day 2024

- Shortlisted for Gradam Réics Carló 2023

The people of Inis Mara had a lovely life and everyone was happy. But when 'an Santóir' becomes the leader, everything goes downhill and he ruins the beautiful island with dirty air. There is a brave girl on the island who inspires everyone to take a stand and Éabha decides to do her best to stop 'an Santóir'.

This is a modern adventure story about climate change, the value of working with others, and the importance of the truth. Readers both young and old will enjoy and benefit from Éabha's adventures as she tries to save her community from the crooked leader who is destroying the island. And the story reminds us over and over again that no man is an island.

"A topical, enjoyable and inspiring story ... with messages that really affect the reader."

– Anne-Marie Kelly, Director, Dublin UNESCO City Of Literature

Tuilleadh eolais

Acmhainní oideachais do mhúinteoirí

Údar

Tristan Rosenstock

Tristan Rosenstock

Tá Tristan Rosenstock ina eagarthóir liteartha ar Comhar ón mbliain 2017 i leith. Chuir sé féin agus Ailbhe Ní Ghearbhuigh an cnuasach aistí Inside Innti: A new wave in Irish Poetry (Cork University Press, 2023) in eagar. Tá leabhar do léitheoirí óga foilsithe aige dar teideal Inis Mara (LeabhairCOMHAR 2022). Craoltóir is ea é le RTÉ Raidió na Gaeltachta agus cuireann sé an clár ealaíon An Cúinne Dána i láthair, mar aon le cláir liteartha eile. Tá sé ar bhord stiúrtha Éigse Éireann agus Áras Scríbhneoirí na hÉireann. É pósta ar an údar Sadhbh Rosenstock agus beirt léitheoirí óga acu.

Tuilleadh eolais

Maisitheoir

Mark Wickham

Is dearthóir agus maisitheoir é Mark Wickham a bhfuil cónaí air in Iarthar Chorcaí. Tá sé ag obair in earnáil na foilsitheoireachta le breis is 20 bliain anuas. Tá saothar dá chuid curtha ar taispeáint aige mar chuid de thaispeántais in Éirinn agus thar lear. Tá roinnt leabhair pictiúr do pháistí maisithe aige agus ainmníodh ceann de na leabhair sin mar leabhar páistí na bliana ag an Irish Book Awards. Bhunaigh Mark agus a pháirtí, Tara Kennedy, WORK SHOP le déanaí, spás cruthaitheach i mBeanntraí le haghaidh gach aoisghrúpa.

Tuilleadh eolais

Seans gur spéis leat na teidil eile seo…