Scéal Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge

Scéal Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge

Údar
Máiréad Ní Chinnéide
Eagarthóir
Aonghus Ó Lochlainn
Praghas
€15.00
  • Sraith: Doras Feasa
  • ISBN: 978-1-9998029-3-6
  • Líon leathanach: 304
  • Bliain foilsithe: 2018
  • Scaip an leabhar seo

Maidir leis an leabhar

Bronnann an leabhar seo, agus an micreashuíomh gréasáin comhdhail.comhar.ie atá ina chompánach leis, cuntas cuimsitheach orainn ar cheann de na heagraíochtaí is tábhachtaí a raibh lámh acu le Gluaiseacht na Gaeilge san fhichiú haois, Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, ó thús go deireadh a saolré. Tá scéal na Comhdhála ina scáthán ar imeachtaí deonacha, go speisialta, na Gaeilge san aois seo caite agus tugann an leabhar an-taifead ar an dúthracht a thug scata mór díograiseoirí chun cás na teanga a fheabhsú agus a neartú.

Tá stair seo na Comhdhála bunaithe den chuid is mó ar bhunfhoinsí a thugann léargas ar éagsúlacht agus ilghnéitheacht na réimsí oibre ar thug an Chomhdháil fúthu. Saibhrítear an cuntas seo le peannphictiúir ó dhaoine a raibh nasc áirithe acu leis an gComhdháil.

Micreashuíomh gréasáin

Tugann an micreashuíomh gréasáin comhdhail.comhar.ie, atá ina chompánach leis an leabhar, léargas breise ilmheán ar scéal na Comhdhála. Cuimsíonn sé seo taisce taispeántán a bhaineann le stair Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge, sraith trí chlár raidió arna léiriú ag Aonghus Ó Lochlainn, agus ábhar eile. Tabhair cuairt ar an suíomh anseo.

About the book

This book, and the companion micro-site comhdhail.comhar.ie, provide a comprehensive account of one of the most important organisations involved in 'Gluaiseacht na Gaeilge' in the twentieth century, Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, from it's beginning to the end of it's operation. The story of the Comhdháil reflects, especially, the voluntary events of the last century and the book gives a great account of the diligence of a large group of enthusiasts to improve and strengthen the language.

This history of the Comhdháil is mainly based on original sources that provide insight into the varying and multi-faceted work that the Comhdháil undertook. This account in enriched by written 'snapshots' from people connected with the Comhdháil.

The micro-site

The micro-site comhdhail.comhar.ie, which is a companion to this book, gives additional multi-media insights into the story of the Comhdháil. It comprises of an exhibition store of the history of Comhdháil Náisiúnta na Gaeilge, three radio programmes produced by Aonghus Ó Lochlainn, and various other material. You can visit the website here.

Údar

Máiréad Ní Chinnéide

Máiréad Ní Chinnéide

Scríbhneoir, iriseoir agus eagarthóir ab ea Máiréad Ní Chinnéide. Bhain sí céim sa Ghaeilge agus sa Fhraincis amach ón gColáiste Ollscoile Bhaile Átha Cliath i 1963. I measc a saothair próis, tá: Cnoc na Sí (1976), Bainne na Bó (1986), Máire de Buitléir: Bean Athbheochana (1993), Ag tógáil clainne le Gaeilge – Speaking Irish at Home (2001), An Damer: Stair Amharclainne (2008) agus Scéal Ghael-Linn (2013). Mar iriseoir, chuir sí go leor alt agus agallamh ar fáil do na nuachtáin The Irish Times, Scéala Éireann, Anois agus Foinse chomh maith leis na hirisí Feasta agus Comhar.

Tuilleadh eolais

Eagarthóir

Aonghus Ó Lochlainn

Aonghus Ó Lochlainn

Craoltóir as Baile Átha Cliath is ea Aonghus Ó Lochlainn, a bhfuil roinnt mhaith blianta caite aige ag obair in earnáil na Gaeilge. Bíonn sé le cloisteáil go minic ag tuairisciú ar Raidió na Life, Raidió na Gaeltachta agus BBC Raidió Uladh, agus ag léiriú cláracha faisnéise, lena n-áirítear sraith comhpháirtíochta an leabhair seo.

Tuilleadh eolais

Seans gur spéis leat na teidil eile seo…