Laoi Thine Und Alles Sein ist flammend Leid - Franz Marc

Simon Ó Faoláin

I

Snáth fiain flannbhuí ag rith

i ngach treo ar imeall spéire,

luaithreach ag titim go tiubh,

ag fiodrince ar an aer,

Luaithreach ‘na luí,

a liathadh ar gach ní,

sinn gan bealach éalaithe,

gach slí ag dul trín lasair.

Goile uafar na tine,

níl aon oidhre air

ach an cíocras agus ampal

istigh i gcroí an duine

II

Níor chuaigh an ghrian faoi inniu,

ach tháinig anuas go tonn talún -

luan laoich i gcrios tóit timpeall

ar an dtigh, an mbaile, an gcruinne.

Súitear an t-aer as gach scámhóg

(ní tráth cainte é níos mó),

friotail ag teitheadh mar ainmhithe

sceimhlithe, nó ag rith le brothall

Triomaíonn an ithir faoinár mboinn ina púdar

is tagann an tulca á sciobadh mar dhusta,

chun nach bhfágtar de cheithre dhúl na cruinne

ach tine is uisce, gur ghráin leo a chéile

Ní fios cén diabhal deabhadh a bhí orainn,

ach ar chuma éigin tá an cóngar gafa

idir Gáirdín Éidin agus Armageddon,

ó bharr an ranga go bia badhb is brainéan.

Don tor is cuma fiú más dia

a labhraíonn le duine as sceach trí thine,

mar fágfar an tor ina speathán dóite

caite i leataobh tar éis na scléipe.

III

Seo, caithfeam uile priosla

agus mallacht le Proiméitéas,

is maith is eol don duine

conas freagracht uainn a theilgean

Dóite gach rud dó-

chúil ina bhréagriocht bhuan,

dóite gach ábhar dó-

chais ón seanshaol,

Dóite an géilleagar

síorbhorrach mar shíscéal,

dóite ár bhforlámhas

teicniúil mar shoiscéal

Dóite an cur i gcéill

go ndéanfam d’ár gcompord aon íobairt

chun mion-náisiúin oileánda

a thabhairt slán ón díleann

Cáineadh tógáil fallaí

ach tiocfaidh malairt phoirt,

déanfar múr d’ár muir

‘s beidh saoithe ag searradh a nguaillí

IV

A bhé na lasair reatha,

deonaigh tinetheanga,

chun nach mbeadsa gan urlabhra

in am seo an ollchliste

Ní chloisim ach búir stoirm thine

agus tuairt throm thruamhéileach

ag dianbhuairt is dearg-shéanadh

ag bualadh i gcoinne a chéile.

Ní mhúchfaidh rud ar bith

an bhladhmsach chíocrach seo

ach rabharta righin na bóchna

nach mbeidh trá uirthi choíche.

1 'Agus is Fulaingt Lasrach an Bheatha Uilig'