Thar an Tairseach: Aistí ar Litríocht agus ar Chultúr na nÓg

Thar an Tairseach: Aistí ar Litríocht agus ar Chultúr na nÓg

Eagarthóirí
Róisín Adams, Claire Marie Dunne, Caoimhe Nic Lochlainn
Praghas
€18.00
  • ISBN: 9780992731328
  • Bliain foilsithe: 2014
  • Scaip an leabhar seo

Maidir leis an leabhar

Tairiscint speisialta: Ceannaigh na 4 leabhar sa tsraith seo ar lascaine 50% anseo

Tá formhór na n-aistí sa leabhar seo bunaithe ar na cainteanna a tugadh ag an tríú comhdháil ar litríocht agus ar chultúr na n-óg a tionóladh in Institiúid Oideachais Marino, i mí Mheán Fómhair 2013. Tá 11 aiste phiarmheasúnaithe i gceist, agus dírítear ar ghnéithe éagsúla de chultúr agus litríocht na n-óg, ó théama an chreidimh go cúrsaí litearthachta. Tugann an leabhar seo an deis do scoláirí nua a gcuid taighde a chur os comhair an phobail.

Seo an tríú leabhar sa tsraith, tá na leabhair eile ar fáil ag na naisc seo:

About the book

Special offer: Buy the 4 books in this series with a 50% discount here

The majority of the essays in this book are based on talks given at the 3rd conference on Children's Literature and Culture that was held in Marino Institute of Education in September 2013. There are 11 peer-reviewed essays focusing on different aspects of children's culture and literature, from the theme of religion to literacy. This book gives scholars the opportunity to share their research with the wider community.

This is the third book in this series, the other books are available at the links below:

Eagarthóirí

Róisín Adams

Scríbhneoir agus iriseoir is ea Róisín Adams. Tá céim bainte amach aici ó Choláiste na Tríonóide sa Bhéarla agus sa Ghaeilge, chomh maith le dochtúireacht i litríocht Ghaeilge na n-óg. Chaith sí seal ag teagasc i gColáiste Phádraig agus ina dhiaidh sin le Gaelchultúr, áit ina bhfuil sí ina Bainisteoir Forbartha Curaclaim faoi láthair. Cuireann sí clár ar chúrsaí litríochta, Aon Scéal?, i láthair ar Raidió na Life.

Tuilleadh eolais

Claire Marie Dunne

Is léachtóir le Gaeilge agus aistritheoir í Claire Marie Dunne in Institiúid Oideachais Marino. Chaith sí cúpla bliain ag obair mar mhúinteoir bunscoile roimhe sin. Tá MA sa Staidéar Idirchultúrachais aici ó Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, agus PhD ó Choláiste na Tríonóide. Bhronn Foras na Gaeilge an Séala Creidiúnaithe d'Aistritheoirí uirthi freisin. Chaith sí bliain ag múineadh Ghaeilge in Ollscoil Notre Dame ar scoláireacht Fulbright. Bhí sí mar chéad eagarthóir Gaeilge ar an irisleabhar Inis, agus mar eagarthóir Gaeilge ar an gCnuasach Náisiúnta Leabhar do Pháistí, agus ar Rogha Leabhar.

Tuilleadh eolais

Seans gur spéis leat na teidil eile seo…