MÓREAGRÁN na hÉICEOLAÍOCHTA

Liosta na n-alt ar fad a bhfuil an topaic 'MÓREAGRÁN na hÉICEOLAÍOCHTA' luaite leo.

Slánú na beatha, slánú na teanga

An dlúthcheangal idir an ghéarchéim éiceolaíochta agus géarchéim na Gaeilge a bhí mar théama ag dhá ócáid ar líne a d’eagraigh Teacht Aniar i mí Feabhra 2021. Tá sleachta ón gcaint a thug an tOllamh Michael Cronin, bunaithe ar a leabhar ‘An Ghaeilge agus an Éiceolaíocht/Irish and Ecology’FÁS 2019), curtha in eagar do Comhar le caoinchead an údair