Eagarfhocal

Liosta na n-alt ar fad a bhfuil an topaic 'Eagarfhocal' luaite leo.

Cad is bréag ann?

An bhféadfaí talamh slán a dhéanamh de go bhfuil bréaga á n-insint ag duine más amhlaidh go gcreideann sé féin sa mhéid atá á rá aige?